Genesta Magazine - Pitää haluta muuttaa maailmaa

Pitää haluta muuttaa maailmaa

Yritysvastuu eli CSR (Corporate Social Responsibility) on nyt pinnalla ja puheenaiheena niin yrityksissä kuin mediassakin. Vastuullisuus kuulostaa hyvältä, mutta ymmärrämmekö, mitä se tarkoittaa käytännössä?
Kirjoittanut: Louise Wachtmeister

Suurin osa unelmoi paremmasta maail- masta, missä aiheutamme mahdollisim- man vähän haittaa maapallolle ja muille ihmisille. Unelmatilanteeseen on vielä matkaa, mutta jotakin parannusta sentään on jo tapahtunut. Pikku hiljaa alamme ymmärtää ja ottaa vastuuta tekemisiemme vaikutuksesta planeettaamme. Myös suuryritykset ovat alkaneet tiedostaa mahdollisuutensa. Niiden resurssien käytöllä on suuri merkitys muutokselle ja kestäväl- le kehitykselle.

Yhtenä rintamana toimimisen pitäisi olla itses- täänselvä asia yritysvastuun yhteydessä, ja Nordic Choice Hotels -ketjulle se onkin. Ketjun vastuul- lisuusjohtaja Gustav Stenbeck avaa seuraavassa muutamia yritysvastuuseen liittyviä mysteerejä.

− Meillä on vahva maine vastuullisena yrityksenä, koska omistajamme Petter Stordalen on ottanut vastuullisuuden sydämenasiakseen. Käytännössä toimintamallimme on yhden miehen visio tie- dostavasta yhteiskuntavastuusta. Ilman hänen henkilökohtaista panostaan emme olisi toiminnas- samme niin pitkällä kuin nyt olemme. Työmme on muotoutunut pitkän ajan kuluessa, ja nyt on käynyt selväksi, että asiakkaat todella arvostavat tekojamme. Tavoitteemme on, että vieraamme elävät ympäristöystävällisemmin meillä kuin koto- naan, Gustav Stenbeck sanoo.

MIKSI YRITYKSEN PITÄÄ TOIMIA VASTUULLISESTI?

Euroopan komission määritelmän mukaan yritys- vastuu tarkoittaa, että yritys ottaa vapaaehtoisesti vastuun vaikutuksestaan yhteiskuntaan. Kuulostaa lavealta, mutta periaatetta on onneksi tarkennettu vastuullisuuden kolmella peruspilarilla, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Ei pidä unohtaa, että useimmilla yrityksillä on yksi ja sama päätavoite: ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Siksi ei kyseenalaistetakaan liiketoimintaa ja ansaintaa vaan sen keinot.

− On tärkeää muistaa, että useimpia yrityksiä ei perusteta hyväntekeväisyyden vuoksi vaan lisäar- von tuottamiseksi. Arvoa on edelleenkin tuotetta- va, mutta vuonna 2015 on jokseenkin mahdotonta harjoittaa liiketoimintaa ilman kestävän kehityk- sen edellyttämiä arvoja, sanoo Gustav Stenbeck.

Kestävän kehityksen mukainen lähestymistapa ei vielä näy kaikkien yritysten johtamisessa, mutta se näkyy jo yritysten toiminnassa. Vastuullisuus on saavuttanut jalansijaa varsinkin suurissa ja keski suurissa yrityksissä. Vastuuraportoinnista on tullut olennainen osa vuosiraportointia niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Tietoisuutemme kasvaa, ja uusi sukupolvi osaa vaatia koko ajan parempaa.

− Vastuullisuustrendi leviää nopeasti, joten sekä kumppanimme että asiakkaamme edellyttävät nyt paljon enemmän kuin pari vuotta sitten. Tässä maailmantilanteessa on turha yrittää kieltää tekojemme seurauksia. Todisteet näkyvät joka paikassa. Tulevilla sukupolvilla on vielä enemmän tekemistä kuin meillä, ja heiltä vaaditaan joka suh- teessa enemmän. Viime vuosituhannen puolella kestävää kehitystä katsottiin ”lompakon läpi”; nyt tiedostavuuden ja rehellisyyden kannalta. Siksi vastuullisuuteen on pakko lähteä mukaan. Vas tuullisen yrityksen maine on suuri etu muutaman vuoden kuluttua, Gustav Stenbeck ennustaa.

”Pitää haluta muuttaa maailmaa, mutta yhden ihmisen into ei riitä, vaikka se olisi kuinka palava. Meidän kaikkien pitää olla mukana.”

Siinä hän osunee naulan kantaan. Käsitelläänpä seuraavaksi kysymystä, joka tulee yleensä aina vastaan, kun puhutaan yritysvastuusta. Pyrkisivät- kö yritykset vastuulliseen toimintaan, ellei se olisi taloudellisesti kannattavaa?

− Tätä kysytään tosiaan aina. Vastaan samoin kuin aina ennenkin: jos kovalla työllä on myöntei- nen vaikutus, ja jos vaikutus on sama toiminnan perimmäisestä tarkoituksesta riippumatta, onko toiminnan perimmäisellä tarkoituksella mitään väliä? Nordic Choice Hotels ei voisi toimia ilman hyvää mainetta vastuullisena yrityksenä, koska vastuullisuus on omistajamme ja nyt työntekijöi- demmekin henkilökohtainen tavoite. Toimimme vastuullisesti, koska sitä me juuri haluamme, Stenbeck korostaa.

PIENILLÄ TEOILLA ON SUURI MERKITYS

Ja nyt se tärkein kysymys: miten yritysvastuuta kannetaan noin ihan käytännössä?

− Majoitusalalla on helppoa saada paljon aikaan pienillä jutuilla, sanoo Gustav Stenbeck.

Hän kertoo esimerkkejä Nordic Choice Hotels -ketjun muutoksista. Hotellien ruokajätteen vähentämiseksi johto päätti antaa asiakkaiden käyttöön entistä pienemmät lautaset, mikä tuotti välittömiä säästöjä. Toinen konkreettinen paran- nus oli vaihtaa kaikkien hotellihuoneiden suihku- päät, mikä vähensi huimasti vedenkulutusta.

− Säästämme vuosittain noin 300 olympiatason uima-altaallista vettä. Lisäksi olemme vaihtaneet kaikkien aulojen halogeenilamput LED-lampuik- si. Tällä muutoksella säästetään melkein kahden normaalikokoisen perheen vuosikulutuksen verran sähköä joka kohteessa. Siis ihan vain lamput vaih- tamalla.

Gustav Stenbeckin puheista käy nopeasti selväksi, että Nordic Choice Hotels -ketjun kenties tärkein vastuualue on sosiaalinen vastuu.

− Meillä on 180 hotellia ja 13 000 työntekijää ja paljon uusia tulokkaita, joiden äidinkieli ei ole ruotsi eikä englanti. Nyt meidän on tärkeämpää kuin koskaan ottaa vastuu työntekijöistämme ja taata reilut työehdot. Tämä koskee myös vuokratyövoimaa. Kannamme vastuun työntekijöistämme myös hotellitilojen ulkopuolella.

KUKAAN EI OLE VAHVA YKSINÄÄN

Tuhansien työntekijöiden saaminen yhteisen vastuullisuusohjelman piiriin vaatii järjestelmälli- syyttä. Kullakin hotellilla on oma ympäristöasioi- den koordinaattori, joka vastaa johdon asettamien ohjeiden noudattamisesta. Koordinaattorit myös huolehtivat, että henkilökunta pääsee osallistu- maan toimintaan ja tietää sen tarkoituksen.

− Muutosta ei voi määrätä osoittamalla sormella ylhäältä alas. Henkilöstön on ymmärrettävä, mistä oikeasti on kysymys. Ihmisten pitää tietää, miksi lamput vaihdetaan. Varsinkin, jos joku asiakas sitä heiltä kysyy. Jotkut käyttävät puhdistukseen kemikaaleja, toiset printtaavat metreittäin paperia. Henkilökunnalle on helppo perustella, miksi muutoksia tarvitaan. Monet kehitysideoistamme tulevat käytännön työtä tekeviltä ihmisiltä, Stenbeck sanoo.

Hän osoittaa esimerkeillään, kuinka tärkeää organisaation on toteuttaa vastuullisuutta yhtenä rintamana, ja ettei siihen liittyvä työ lopu koskaan.

− Yhteiskunnalliset ongelmat, kaatuvat taloudet ja ilmastonmuutos. Jos emme nyt toimi, tilanne vain pahenee. Pitää haluta muuttaa maailmaa, mutta yhden ihmisen into ei riitä, vaikka se olisi kuinka palava. Meidän kaikkien pitää olla mukana.